• طلاق به درخواست زوحه
  • طلاق زوجه به دلیل عسروحرج از جمله خیانت زوج با استناد به اسکرین شات و صدای ضبط شده از تماس های زوج با تعدادی از خانم های مجرد ومتاهل و همچنین دروغ گفتن راجع به شفل و تحمل دو سال از زندگی و بیماری وسواس و همچنین حبس کردن زوجه در منزل شخصی و قطع ربطه کامل با خانواده زوجه حتی تلفنی چ دادخواستی بایست به دادگاه ارائه داده بشه
1400/07/01

سلام و احترام

سرکار خانم مواردی مثل حبس کردن شما در منزل و و قطع رابطه با خانواده‌ شما از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود و شما باید در دادگاه این موارد را ثابت کنید. در مورد اسکرین شات و صداهای ضبط شده مربوط به ارتباط ایشان با خانم های دیگر این موارد طبق قوانین جاری جر ادله محسوب نمی‌شوند، اما اماره هستند و می‌توانند برای قاضی علم آور باشند و او را در جهت کشف حقیقت کمک کنند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره یبشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->