• قید نشدن کلمه‌ی برات در روی برات
  • سلام. براتی در وجه من صادر شده است که من باید با مراجعه به شخصی که آن را قبول کرده است مبلغی را از او دریافت کنم. سوأل من این است که در روی برگه مذکور کلمه‌ی برات در روی آن قید نشده است. ضمانت اجرای عدم قید این کلمه چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 2 ماده 223 قانون تجارت باید در روی ورقه‌ی برات کلمه‌ی برات قید شده باشد؛ برای عدم قید کلمه‌ی برات در قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه، سند صادره هم چنان برات محسوب می‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->