• دارنده‌ی برات
  • سلام وقت بخیر. آیا امکان دارد صادر کننده ‌ی یک برات، دارنده‌ی همان برات واقع شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

جواب این سوأل مثبت است. یعنی امکان دارد صادرکننده‌ی برات، دارنده‌ی آن واقع شود. یعنی شخصی می‌تواند به نفع خودش، براتی صادر کند. فایده‌ی چنین براتی آن است که شخص صادر کننده پس از آن که برات را به نام خود صادر کرد، می‌تواند قبولی برات گبر ( محال علیه ) را اخذ کند و پس از آن، برات را به دیگری انتقال دهد. در این حالت، شخصی که برات به او منتقل شده، از آسودگی خاطر بیشتری برخوردار است و با سهولت بیشتری برات را می‌پذیرد؛ زیرا یک برات قبول شده به او داده شده است؛ یعنی برات گیر قبلاً تأدیه وجه برات را قبول و خود را متعهّد به تأدیه در موعد، کرده است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->