• ملاک تجاری یا غیر تجاری بودن یک شخصیت حقوقی
  • سلام روز بخیر. ملاک تجاری یا غیر تجاری تلقی شدن یک شخصیت حقوقی که بر اساس قانون تجارت تشکیل شده است چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 2 قانون تجارت که اعمال تجاری ذاتی را بیان کرده است ملاک تجاری یا غیر تجاری تلقی شدن یک شخصیت حقوقی و موسسه ای که بر اساس مفاد این قانون تشکیل شده است، علی الاصول غیر تجاری یا تجاری بودن موضوع فعالیت آن ها است، نه قصد انتفاع و بهره برداری سود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->