• انعقاد بیمه عمر نسبت به فرزندی که وجود ندارد
  • با سلام. من در حال حاضر مجرد هستم و می‌خواهم خودم را بیمه عمر بکنم. می‌خواستم بدونم می‌توانم برای فرزندان خودم با توجه به این که در حال حاضر وجود ندارند،تعهّدی انجام دهم یا حتما باید ازدواج کنم ئ بچه دار شوم تا این امکان مهیّا شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

اصل بر این است که بر اساس ماده 957 قانون مدنی حَمل از حقوق مدنی متمع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولّد شود. این ماده به این معنی است که می توان به نفع جنینی که در شکم مادر وجود دارد تعهد کرد و زمانی این تعهد اجرایی می شود که جنین، زنده متولد شود ولو این که بلافاصله بمیرد اما مورد سوأل شما حالتی را در بر می‌گیرد که جنینی هم وجود ندارد و کلاً معدوم است. در مورد بیمه عمر به طور استثناء در ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 آمده است که زوج می‌تواند برای فرزندان خویش که ممکن است در آینده متولّد شوند، قرارداد بیمه عمر منعقد کند و به لحاظ تحلیلی می‌توان گفت که تعهّد اخیر یعنی ایجاد تعهّدی به نفع جنین پیش از انعقاد نطفه در زمره‌ی تعهّدات معلّق است و اثر آن منوط به وجود جنین است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->