• چک
  • با سلام خدمت شما شخصی برای کار تجاری از دیگران به اسم سرمایه گذاری پول گرفته تا مثلا در کاری ورود کند ، مثلا گفته اگر ۱۰۰ میلیون سرمایه گذاری کنید بعد از یکسال ۱۸۰ میلیون به شما میدم و برای این کار به اشخاص چک داده ، حالا موعد چکها سر رسیده و ناتوان از پاس کردن آنها و طرف در زندان است ، آیا او می تواند برای کاستن از ارقام سنگین بدهی خود ، بگوید قراردادها ربوی بوده و من فقط اصل مبالغ را می دهم نه اصل باضافه سود توافقی؟ ممنونم
1400/07/01

سلام و احترام

برای پاسخ گویی دقیق به این سوأل باید بدانیم آیا شما با ایشان قرارداد دارید، و اگر قرارداد دارید تحت چه عنوانی است؟ برای پاسخ گویی دقیق لطفا با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->