• قانون کار
  • با سلام برای آقایان مشمول قانون کار ، اگر صاحب فرزند شوند مرخصی زایمان تعلق می گیرد ؟ اگر می گیرد چند روز و جز مرخصی استحقاقی است یا جداست؟ اگر همسر وی خانه دار باشد چطور؟ متشکرم
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمام مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب اولاد می‌شوند، از 3 روز مرخصی تشویقی زایمان برخوردار می گردند. این قانون شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->