• پایان قرار داد و مختومه شدن پرونده اجرای حقوقی
  • جناب آقای سید محمد جواد سلامی احتراما به همانطور که مستحضرید مطابق قرار داد عادی در سال 94 شما یک دستگاه خودرولیفان 620را به این جانب به مبلغ 35میلیون به صورت چک فروخته اید وهنگام تنظیم قرار داد نیز 6میلیون تومان به صورت ضمانت دریافت نموده اید که اگر چک در مورد مقرر پاس نگردد شما آن 6میلیون تومان را به عنوان خسارت دریافت نمایید و خودرو خود را نیز مسترد کنید.با توجه به این که چک در موعد مقرر پاس نگردیده است و طبق قرار داد شما مبلغ 6میلیون تومان را دریافت نموده اید و خودرو خود را نیز مسترد نموداید این معامله پایان یافته است.خواهشمند است نسبت به استرداد اسناد (سند خودر- مختومه نمودن پرونده اجرای حقوقی)و رضایت به پرونده اجرای چک اقدام نمایید. در غیر این صورت علیه شما در مراجع قانونی و قضایی اقامه دعوا خواهد شد و شما مسئول کلیه خسارات و هزینه های دادرسی خواهید بود.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

لطفا با این شماره تماس حاصل نمایید 09159249885

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->