• تکلیف صدور سفته بدون درج مبلغ در آن
  • سلام وقت بخیر. تکلیف سفته‌ای که بدون درج مبلغ توسط صادر کننده به دارنده تحویل داده می‌شود چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی این امر، ظهور در آن دارد که صادر کننده به شخصی که سفته به او واگذار شده است، وکالت در درج مبلغ در سفته داده است؛ اما در سفته های چاپی که توسط بانک ها به فروش می‌رسد، از آن جا که سفته دارای سقف است، وکالت دارنده‌ی سفته در درج مبلغ، عرفاً و ظاهراً محدود به مبلغ سقفی سفته است؛ یعنی دارنده‌ی سفته نمی‌تواند مبلغی بیشتر از سقف مندرج در سفته در آن درج کند، مگر آن که ثابت کند که صادر کننده‌ی سفته برای درج مبلغ، ولو به میزانی بیش از سقف مندرج در آن، به او وکالت داده است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->