• مصرف اوراق مشارکت در غیر طرح هایی که برای آن اوراق مشارکت صادر شده است
  • سلام. ما یک شرکت سهامی عام هستیم که برای یک طرح عمرانی اقدام به صدور و انتشار اوراق مشارکت کردیم. هنگامی که با مبالغ مذکور، جمع آوری شد حسابدار شرکت که مبالغ در دست او بود آنها را در طرح عمرانی که برای آن اوراق مشارکت صادر کرده بودیم به کار نبرد و با آن مبالغ خودرو وارد کرد. می‌خواستم بدونم آیا عمل مذکور جرم تلقی می‌شود یا خیر ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 10 قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 مصرف وجوه حاصل از اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح های مربوط، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه محسوب می‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->