• تکلیف معاملات شخص تاجر
  • سلام وقت بخیر. وضعیت معاملاتی که شخص تاجر در فاصله تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی انجام داده است از لحاظ قانونی به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 423 قانون تجارت فقط برخی از معاملاتی که تاجر در این دوره انجام داده است باطل خواهد بود. معاملاتی که در این دوره باطل خواهد بود به شرح ذیل است:

1- هر معامله‌ی بلاعوض و مبتنی بر مسامحه، مانند صلح محاباتی یا هبه. در این خصوص باید توجه داشت تصرفات معوض تاجر در اموالش که مبتنی بر مسامحه نباشد، باطل نیستغ مانند بیع و اجاره. اما تصرفات مبتنی بر مسامحه مانند وقف اموال یا هبه‌ی آن ها باطل خواهد بود.

2- تأدیه کلیه‌ی دیون اعم از حال یا موجل. در این خصوص باید توجه داشت تفاوتی ندارد که دین مزبور دارای وثیقه باشد یا بدون وقیقه. در هر صورت تأدیه دین در دوره‌ی مشکوک باطل است.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->