• عدم پرداخت قبض برق مستاجر
  • وقت بخیر بنده ملکی رو ب شخصی اجاره دادم بعد از پایان قرار داد مستاجر قبض تسویه برق رو به مبلغ صفر برای من اورد الان یک ماه بعد از تخلیه منزل قبض برق به مبلغ شانزده میلیون ریال صادر شده بعد از تحقیقات متوجه شدم که ایشون اصلا درب منزل رو برای مامور برق باز نمیکردند و بر همین اساس اداره برق مصرف رو صفر میزده . الانم که بهش میگم طفره میرهو با سپاس
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دادخواستي به شوراي حل اختلاف مبني بر الزام خوانده(مستأجر) به پرداخت مبلغ مورد نظر مطرح نماييد

1400/07/01

سپاسگزارم

1400/07/01

خواهش مي كنم

-->