• اقسام ورشکستگی
  • سلام وقت بخیر. از شخصی شنیدم که ورشکستگی انواع و اقسام مختلفی دارد. اگر براتون مقدوره راجع به انواع ورشکستگی توضیحی بفرمایید.
1400/07/01

سلام و احترام

اقسام ورشکتگی عبارت است از :

1- ورشکستگی عادی: نوعی از ورشکستگی است که معلول جریانات عادی امور و عوامل پیش بینی نشده است. در این حالت، تاجر مرتکب تقصیر و تقلبی نشده است.

2- ورشکستگی به تقصیر که خود بر 2 قسم الف) ورشکستگی به تقصیر اجباری ب) ورشکستگی به تقصیر اختیاری

الف) ورشکستگی به تقصیر اجباری: در این حالت، قاضی باید تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند؛ به عبارت دیگر، علاوه بر آن که تاجر از حیث تجاری ورشکسته شده است، از حیث جزایی نیز مرتکب جرم شده است و محکوم به مجازات ورشکستگی به تقصیر خواهد شد. موارد این نوع از ورشکستگی در ماده 541 قانون تجارت آمده است.

ب) ورشکستگی به تقصیر اختیاری: در این حالت قاضی ممکن است تاجر ار ورشکسته به تقصیر اعلام کند. باید توجه داشت که این اختیار، اختیار دادگاه است نه دادسرا. موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری نیز در ماده 542 قانون تجارت احصاء شده است.

3- ورشکستگی به تقلب : در ورشکستگی به تقلب، تاجر با تقلب و سونیت دست به اقداماتی می‌زند تا خود را ورشکسته و ناتوان از تأدیه دیون معرفی کند. ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی تقصیر، جرم محسوب می‌شود. موارد ورشکستگی به تقلب در ماده 549 قانون تجارت احصاء شده است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->