• تفاوت د و نهاد اعسار و ورشکستگی
  • سلام وقت بخیر. می‌خواستم اگر براتون امکان داره تفاوت‌های دو نهاد اعسار و ورشکستگی را بیان فرمایید.
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی این دو نهاد با یکدیگر تفاوت‌هایی به شرح ذیل دارند:

1- حکم اعسار ویژه‌ی اشخاص غیر تاجر و حکم ورشکستگی ویژه‌ی تجّار است.

2- در صورت صدور حکم اعسار، شخص معسِر از تصرف در اموال خود ممنوع نمی‌شود؛ اما در صورت صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود.

3- حکم ورشکستگی تاجر را در وضعیت تصفیه‌ی جمعی وارد می‌کند؛ یعنی میر تصفیه مطالبات او را وصول می‌کند و از طلبکاران دعوت می‌کند تا تمام دیون تاجر به نسبت حصه‌ی غرمایی پرداخت شود؛ اما حکم اعسار، شخص را فقط نسبت به پرداخت یک باره‌ی دین معاف می‌کند و نسبت به سایر دیون او تاثیری ندارد.

4- نسبت به متوفی در شرایطی در بعضی از شرایط صدور حکم ورشکستگی امکان پذیر است، اما حکم اعسار نسبت به متوفی قابلیت صدور ندارد.

5- اگر نسبت به شخص، حکم ورشکستگی صادر شده باشدو او فوت کند، تصفیه طبق همان قواهد تصفیه‌ی ورشکستگی ادامه می‌یابد؛ اما اگر نسبت به شخصی حکم اعسار صادر شده باشد و او فوت فوت کند، این حکم بلااثر شده و وراث او نمی‌توانند از آن حکم اعسار استفاده کنند. در صوت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->