• ابطال قرارداد
  • با سلام طبق قرار داد فوق قرار دادی شبیح مشارکت در ساختی تنظیم کردیم و الان طرف ظرف مدت که قرار داد و داشتیم عمل نکرده و هیچ رسید و یا فاکتوری هم به من نداده و الان درخواست ابطال قرارداد را می خوام و جلوگیری سریع از ادامه ساخت بگیرم چون با اینکه توافق کردیم دیگه دست نزنه بدون اطلاع شروع به ادامه و زدن طبقه دوم کرده که نمی خواهم بزارم بسازه و درخواست فروش ان که تا هراندازه که ساخته (80% = اسکلت ، دیوار ، سقف ) اون سهم خودشو بگیره منم سهم فروش زمین خودمو که اگه دوست داشت هم سهم منو بخره یه رفع تصرف هم از جانب اوشون بشه (در مورد یه بای مغازه در روستا است )
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

اطلاعات بیشتری نیاز دارم

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

احتیاج به چه اطلاعاتی دیگه ای دارید ؟

1400/07/01

قرارداد را برای بنده ارسال فرمایید

-->