• مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از شخص ورشکسته
  • سلام وقت بخیر. آیا طلبکاران تاجر ورشکسته بابت خسارت تاخیر تأدیه‌ای که در پرداخت مطالبات ایشان ایجاد شده است، بابت دوره‌ی بعد از تاریخ توقف می‌توانند مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نمایند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی طلبکاران تاجر ورشکسته بابت تاخیری که در پرداخت مطالبات ایشان ایجاد می‌شود بابت دوره‌ی بعد از تاریخ توقف نمی‌توانند مطالبه‌ی خسارت تاخیر تأدیه نمایند؛ چه طلب ایشان، دارای وثیقه باشد و چه بدون وثیقه. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->