• تکالیف تاجر ورشکسته
  • با سلام. تاجری که حکم ورشکستگی او صادر می‌شود چه تکالیفی در برابر دادگاه خواهد داشت؟
1400/07/01

سلام و احترام

تکالیف تاجر ورشکسته به شرح ذیل است:

1- اولاً تاجر ور شکسته ملزم است که ظرف 3 روز از تاریخ حدوث توقف در تأدیه دیونش، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار کند.

2- ثانیاً علاوه بر این مورد تاجر باید:

- صورت حساب دارایی که باید شامل این موارد باشد ( صورت کلیه قروض و مطالبات صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی- در صورت توقف شرکت هایی که دارای شرکای ضامن هستند؛ باید اسامی و اقامتگاه کلیه ی شرکای ضامن ضمیمه شود )

- کلیه‌ی دفاتر تجارتی خود را به دادگاه مزبور تسلیم کند.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید.02166128096

-->