• آيا زوجه مي تواند در دوران عقد درخواست طلاق كند؟
  • سلام بعد از مدت 9 ماه كه من و خانمم در دوران عقد هستيم ايشان بدون دليل خاصي خواستار طلاق هستند. آيا ايشان مي توانند هم درخواست طلاق كنند و هم مهريه را بگيرند؟
1400/07/01

سلام. وقتتون بخير . طلاق از طرف زوجه نيازمند دليل است و مطابق ماده ۱۰۹۲ قانون مدني هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند. در نتيجه مهريه حق مالي زوجه است و ارتباطي با طلاق ندارد.

-->