• عقد موقت و مهريه
  • سلام من و نامزدم براي مدت دو ماه عقد موقت كرديم اما مهريه اي براي اين مدت ذكر نشد. آيا خانم بايد مهريه دريافت كند؟ وضعيت عقد ما چگونه است؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب . مطابق ماده ۱۰۹۵ قانون مدني در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است. بنابراين عقد موقت شما و نامزدتان باطل بوده و مهريه اي براي خانم متصور نمي باشد.

-->