• دادخواست ضم امین به ولی قهری دوطفل
  • اینجانبه خانم خاوری یاری تنها ورثه مادری دخترم که دریک صحنه تصادف با شوهرش فوت شدن.دارای دوفرزندپسر۹و۴ساله هست که تحت ولایت قهری جدری پدری قرارگرفته که جدپدری آنها حدود۸۵سال سن داردوقادربه اداره اموال صغارنمیباشدواینجانبه مستدعی است که ضم امین ولی قهری گردم...باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. الان شما درخواست تنظیم دادخواست دارید؟ چه دلیلی دارید که جد پدری نمیتونه اموال صغار رو مراقبت کنه؟ بچه ها رو الان کی سرپرستی میکنه؟

1400/07/01

سلام...ایشان ۸۵ سال سن داره سواداصلا نداره حتی نمیدونه عابربانک چیه.بعد از زمان که پسرش دختره را عقدکرد تا زمان فوت وی و همسرش کلا قطع رابطه بوده مطلقا بدلیل مخالفتهای بی جا.حتی دوتا طفل را نمیشناخت تااینکه قراره الان ۳۸۰میلیون تومان دیه به دو تاطفل تعلق بگیره.بعد بچه هاش میخوان از ولی قهری بودنش سواستفاده کنن.استشهادیه محلی با صورتجلسه پاسگاه..وقسمت دوم ماده ۱۱۸۴قانون مدنی اصلاحی ۷۹ که گفته کبرسن از دلایل ضم امین هست...بله تقاضای تنظیم دادخواست داریم.بچها طبق حکم دادگاه هفته دوروز پیش خودم باید باشند..اماازوقتی اومدن هرچه پاسگاه میاد بچها نمیرن میگن اونا رانمیشناسیم.فقط پنج شنبه ها اون پسر۴ساله رابه زورمیبرند.اما اون ۹ساله اصلا نمیره فرار میکنه..ممنون

1400/07/01

در صورت تمایل تا شنبه میتونم دادخواست رو بهتون تحویل بدم. هزینه تنظیم دادخواست صد و پنجاه هزار تومان است.

-->