• گذاشتن راه بند در ابتدای کوچه‌ی بن بست
  • آیا می توانیم اوّل کوچه ای را که بن بست است با توافق تمام کسانی که در آن کوچه منزل و سکونت دارند راه بند متحرک بگذاریم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس مفهوم مخالف از ماده 24 قانون مدنی چنین استنباط می‌شود که کوچه‌ای که آخر آن مسدود است ( کوچه‌ی بن بست ) از اموال عمومی محسوب نمی‌شود و صاحبان املاک مجاور که دارای در ورودی به آن کوچه هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر هرگونه تصرفی را انجام دهند مگر این که قانون خاصی، آنان را منع کرده باشد در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->