• ورشکستگی به تقلّب چیست؟
  • سلام وقت بخیر. ورشکستگی به تقلّب چیست و آیا قانون گذار مجازاتی برای آن در نظر گرفته است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 549 قانون تجارت در مواردی که تاجری از تأدیه دیون خود متوقف شده است و با سوء نیّت دست به اقدامات ذیل زده باشد ورشکسته به تقلّب معرفی می‌شود و بر اساس ماده 670 قانون مجازات اسلامی به 1 تا 5 سال حبس محکوم می‌شود:

1- اگر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود کرده باشد .

2- اگر تاجر ورشکسته قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد یا به واسطه‌ی تبانی و معاملات صوری از بین برده باشد.

3- اگر تاجر ورشکسته خود را به طور تقلبی به میزانی که مدیون نیست، مدیون وانمود کند.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->