• اشخاصی که می‌توانند ورشکستگی به تقلّب را درخواست کنند
  • سلام وقت بخیر. از لحاظ قانونی چه کسانی می‌توانند درخواست ورشکستگی به تقلّب را داشته باشند ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 544 قانون تجارت درخواست رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلّب توسط یکی از اشخاص زیر به عمل خواهد آمد:

1- درخواست مدیر تصفیه مشروط به این که اکثریت طلبکاران این امر را تصویب کنند.

2- درخواست هر یک از طلبکاران.

3- تقاضای مدعی العموم.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->