• توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک
  • بسمه تعالي رياست محترم دادگستري گنبد کاووس(مجتمع قضايي ) با سلام ، احتراما، به استحضار عالي مي رساند : اينجانب مهدی وحیدی نیا (شاكي دعوي ) مطابق عقد نامه رسمي (سند نكاحيه شماره 5298) زوج(شوهر) رسمي ، شرعي و دايمي بانو الهه سلیمانی فرد مي باشم . كه به لحاظ حصول اختلاف في مابين زوجه ام به منزل مسكوني پدرشان مراجعه نموده اند . ايشان با ارسال پیامک های توهین و تهدید آمیز برای اينجانب گاه و بيگاه اقدام به سلب آسایش و استعمال الفاظ توهین آمیز مي نمايد . از آنجايي كه عمل خلاف شخص مزبور ، موجبات مزاحمت و سلب آسايش روحي اينجانب را فراهم آورده است لذا به منظور جلوگيري از تجري شخص مشتكي عنه ، تقاضاي رسيدگي و تعقيب و مجازات نامبرده ، ضمن استعلام از شركت را دارم .
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام شكواييه خوبه نشكلي نداره

-->