• فرآیند تصفیه اختصاری
  • سلام وقت بخیر. می‌خواستم اگر براتون امکان داره راجع به فرآیند تصفیه‌ی اختصاری توضیح بفرمایید.
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 23 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اگر به نظر اداره تصفیه، حاصل فروش اموال ورشکسته که صورت برداری شده، برای پرداخت هزینه‌ی ورشکستگی کافی نباشد، اداره، اقدام به تصفیه‌ی اختصاری خواهد نمود. اداره‌ی تصفیه در این مورد فقط یک بار آگهی منتشر می‌کند که در ظرف 40 روز، هر کس هرگونه ادعایی دارد، طرح کند وسپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند، بدون رعایت تشریفات، اقدام به فروش اموال نموده و حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌کند.باید توجه داشت در فروش اموال در تصفیه اختصاری نیاز به برگزاری مزایده نیست. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->