• مزایده اموال شخص ورشکسته
  • آیا در زمان تصفیه ی امور ورشکسته، همیشه باید اموال شخص ورشکسته به مزایده گذاشته شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اموال ورشکسته باید از طریق مزایده فروخته شود؛ مگر در هر یک از موارد زیر :

1- اگر اکثریت عددی بستانکاران که دارای حداقل سه چهارم سرمایه هستند به عدم مزایده رضایت دهند.

2- اگر مال در بورس و یا در بازار مظنه‌ و قیمت معینی داشته باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->