• طلاق دادگاه در چه صورت بائن است؟
  • سلام. می خواهم برای طلاق اقدام کنم اما شوهرم رضایت به طلاق ندارد. آیا ایشان می تواند پس از طلاق رجوع کند؟ چگونه می توانم حق رجوع از ایشان را بگیرم؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲) طلاق یائسه

۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

لازم به ذکر است طلاق به حکم دادگاه، اصولا بائن است مگر در مورد غایب مفقودالاثر درنتیجه شوهر حق رجوع ندارد.

-->