• عسر و حرج در عقد موقت
  • سلام . من و آقایی دو سال است که در عقد موقت هستیم و سه سال از مدت عقدمان باقی است اما ایشان مشکلات روحی دارند و جدیدا بسیار پرخاشگر شدند و غیبت های طولانی دارند. بنده قادر به ادامه رابطه تا پایان سه سال نیستم. آیا راهی هست که بتوانم ایشان را مجبور به پایان رابطه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. از ملاک ماده 1130 قانون مدنی طبق نظریه مشورتی چنین بر می آید که در صورت وجود عسر و حرج در نکاح منقطع نیز زن می تواند الزام شوهر به بذل مدت را تقاضا نماید. تشخیص مصادیق عسر و حرج بر عهده دادگاه است.

-->