• نحله چیست؟
  • سلام. بنده در شرف طلاق هستم. می خواهم بدانم نحله چیست؟ و از موارد حقوق مالی خانم می باشد یا خیر؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. چنانچه زن، مستحق اجرت المثل قلمداد نشود، با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهای انجام گرفته از سوی وی و وضعیت اقتصادی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید که حق مطالبه نحله با توجه به عدم نسخ این حق در قانون حمایت خانواده جدید همچنان قابل مطالبه است؛ البته مطالبه نحله به استناد بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منوط به رعایت شروط مندرج در صدر تبصره است که عبارت است از اینکه اولا میان زوجین طلاق واقع شده باشد ثانیا کار انجام شده شرعا به عهده زوجه نبوده باشد ثالثا طلاق به درخواست زوجه نباشد رابعا طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. (نظریه مشورتی1723/92/7- 4/9/1392)

-->