• عقد موقت و رجوع
  • من و شوهرم سه سال در عقد موقت بودیم و با توافق هم شوهرم یکسال باقی مانده از عقد موقت را بخشیدند. اکنون پشیمان شدند و می خواهند رجوع کنند. آیا مرد قانونا می تواند پس از بذل مدت در عقد موقت رجوع کند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. در نکاح موقت پس از بذل مدت، رجوع در زمان عده ممکن نیست.

-->