• به کار انداختن سرمایه‌ تاجر ورشکسته
  • سلام آیا می‌توان سرمایه‌ی تاجر ورشکسته را در طی دوران ورشکستگی، به کار انداخت؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حاکم بر قانون تجارت، به کار انداختن سرمایه‌ی تاجر ورشکسته، در طی دوران ورشکستگی، با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه امکان پذیر می‌باشد.درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->