• ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری
  • با سلام. من و شخص تاجری که به من بدهکار است و خود قبول دارد که ازتأدیه دیون باز مانده است ،آیا برای صدور حکم ورشکستگی و روند آن با توافق یکدیگر می‌توانیم این امر را به داوری ارجاع کنیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

علی الاصول تمامی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما بر اساس بند1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی حتی با توافق طرفین قابلیت ارجاع به داوری را نخواهد داشت. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->