• تصمیم گیری راجع به قراردادهایی که شرط داوری در آن بوده است
  • سلام و عرض ادب. راجع به قراردادهایی که تاجر ورشکسته و شخصی منعقد کرده اند و در ضمن آن شرط داوری را نیز پیش بینی کرده اند و بعداً شخص تاجر ورشکسته اعلام می‌شود چگونه باید برخورد کرد ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نخواهد بود. اما اگر در قراردادهایی که تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد کرده، شرط داوری درج شده باشد، این شرط بعد از صدور حکم ورشکستگی به اعتبار خود باقی است و در نتیجه اگر راجع به قراردادهای متضمن شرط داوری اختلافی ایجاد شود، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه باید با رعایت شرط داوری، رسیدگی به دعوی را به داوری ارجاع دهد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->