• استرداد اموال تلف شده که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده اند
  • سلام وقت بخیر. من یک خودرو به شخصی که تاجر بود امانت داده بودم که از آن نگه داری کند و خودم مدتی در ایران نبودم. هنگامی که به ایران برگشتم متوجه شدم که شخص تاجر ورشکسته شده است. چگونه می‌توانم خودرو را از این شخص پس بگیرم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 531 قانون تجارت عین هر مال که متعلق به دیگری باشد و نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابل استرداد است. این قاعده یک قاعده‌ی کلی در این زمینه است. اما باید در این خصوص توجه داشت که اگر عین مال متعلق به غیر، تلف شده باشد و تلف قبل از صدور حکم ورشکستگی واقع شود، مالک عین تلف شده در صف غرماء ( هیأت طلبکاران ) داخل خواهد شد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->