• اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت شهود
  • سلام وقت بخیر. در دعوایی که در دادگاه علیه من اقامه شده است شخص خواهان به سند رسمی ای استناد می‌کند که من و چند نفر دیگر که در جریان هستیم اطمینان داریم که بخشی از مفاد آن سند بعداً و توسط خود شخص به آن اضافه شده است. آیا می‌توانم عدم اعتبار بخشی از سند را با آوردن شهود و شهادت دادن آن ها اثبات کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1309 قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. با توجه به این ماده شما برای بی اعتبار کردن تمام یا قسمتی از آن سند رسمی نمی‌توانید آن را با شهادت شهود اثبات کنید و برای در این مورد می‌توانید ادعای جعل نسبت به سند داشته باشید و ارجاع امر به کارشناس را بخواهید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->