• شهادت پدر به نفع پسر در دادگاه حقوقی
  • سلام وقت بخیر. برای اثبات امری باید دو نفر شاهد در دادگاه حاضر کنم که شهادت بدهند. می‌خواستم بدونم اگر یکی از این شهود پدرم باشد آیا شهادت او مورد قبول واقع می‌شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1313 قانون مدنی در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است و هم چنین بر اساس تبصره 2 همین ماده شهادت از کسانی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشند و نیز شهادت کسانی که تکدّی را شغل خود قرار داده باشند پذیرفته نمی‌شود و در هیچ ماده‌ی دیگری وجود رابطه‌ی خویشاوندی و خادم و مخدومی بین شاهد و یکی از اصحاب دعوا، از شرایط رد شهادت نبوده و در نتیجه چنین شاهدی قابل جرح نیست؛ اما وجود این رابطه می‌تواند در ارزش شهادت موثر باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->