• دادخواست عدم تمکین و نشوز
  • چند سالی است که زنم بدون رضایت بنده سر کار میرود بدون اجازه از منزل خارج میشود به سفر میرود توهین و بی احترامی میکند تمکین خاص و عام از من ندارد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شما مي بايست دادخواست الزام به تمكين مطرح نماييد

-->