• تعیین مقدار نفقه در غیبت زوج بر عهده کیست؟
  • سلام. همسر بنده مدت یکسال است که از نظر دادگاه غایب مفقودالاثر شناخته شده و دادگاه برای اموال شوهرم امینی مشخص کرده که نفقه بسیار کمی از اموال به من می دهد.آیا او می تواند برای مقدار نفقه من تصمیم بگیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 1028 قانون مدنی امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است. در نتیجه اگر برای میزان نفقه به توافق نرسیدید محکمه با توجه به شرایط برای میزان آن تصمیم می گیرد.

-->