• حقوقی
  • شکایت از شرکت دوازده سال تو یک شرکت بودم از سنگینی بار دیسک کمر گرفتم دیگه نمیشه کار کرد آیا میشه دیگه گرفت
1400/07/01

سلام و احترام 

شما می‌توانید در اداره کار علیه آن شرکت شکایت کنید اما باید توجه داشت که مطالبه دیه و ارش در صورتی امکان پذیر است که کارفرما ضوابط فنی را رعایت نکرده باشد و به این دلیل حادثه‌ای برای شما اتفاق افتاده باشد، و به نظر می‌رسد در این مورد مطالبه دیه امکان پذیر نباشد چون رابطه‌ی سببیت برقرار نیست. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->