• زیاد بودن متراژ زمین
  • سلام وقت بخیر. من از شخصی زمینی را خریدم و شخص گفت که زمین مذکور 1000 متر است که از قرار متری 900 هزار تومان خریداری کردم. بعد از عقد و تسلیم زمین به من مشخص شد که زمین مذکور 800 متر است. می خواستم بدونم در این خصوص برای رسیدن به حق و حقوق خودم چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 384 قانون مدنی در این مورد شما دو اختیار دارید: 1. فسخ عقد بیع مذکور به استناد خیار تبعض صفقه یا 2. یا تقلیل ثمن به میزانی که مبیع نقصان داشته است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->