• مطالبه وجه
  • سلام . میشه بگین به برادر شوهرم پول دادم نزدیک ۸ مبلیون و الان حاشا میکنه و پول من رو نمیده باید چطوری میتونم ازش بگیرم . ممنونم.
1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

سلام.موضوع شمامربوط به عقدقرض است ومستندابه مواد۶۴۸تا۶۵۰قانون مدنی شمامیتوانیدبه دادگاه مراجعه کنیدوبامعرفی دوشاهد یا مدارک مثبته دال برپرداخت نسبت به مطالبه وجه اقدام نمایید.چون مبلغ شمازیر۲۰میلیون است پرونده شمابه شورای حل اختلاف ارجاع میشود واین ازنظرزمان دادرسی وصدورحکم سریعتربه نفع شماست‌

1400/07/01

ببخشین یک سوال دیگه دارم . پدر شوهرم فوت شده و در مراسم سوم شوهر من که پسر بزرگ بود را مادر و فرزندانش از خانه بیرون انداختن و میگن که تو حقی نداری چگونه میتونه همسرم حق فرزندی اش را از انها بگیرد هم شخصیتی و هم مالی

1400/07/01

ببخشین یک سوال دیگه دارم . پدر شوهرم فوت شده و در مراسم سوم شوهر من که پسر بزرگ بود را مادر و فرزندانش از خانه بیرون انداختن و میگن که تو حقی نداری چگونه میتونه همسرم حق فرزندی اش را از انها بگیرد هم شخصیتی و هم مالی

1400/07/01

سلام.شوهرشما ازکلیه اموال منقول وغیرمنقولی یعنی ماشین و پول و خانه وزمین وهرآنچه ازپدرش بجامانده حق دارد ودادخواست فعلاتحریرترکه به شورا برای حفظ اموال ومشخص شدن میزان دقیق و سپس دادخواست تقسیم ترکه والزام به پرداخت سهم الارث تقدیم دادگاه شود.لازم است اگرانحصارورثه نشده قبل ازهرگونه اقدام انحصارورثه برای مشخص شدن ورثه تقدیم شوراشود سپس اقدامات مذکورصورت پذیرد.

-->