• ماهیّت مبیع در عقد بیع
  • سلام روز بخیر. آیا امکان دارد که در عقد بیع مبیع یک حق دینی یا حقوق مالی باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 338 قانون مدنی که اشعار می‌دارد تملیک عین به عوض معلوم؛ مبیع ما در عقد بیع حتماً باید عین باشد و نمی‌توان دین، منفعت یا حقوق مالی را مبیع قرار داد. بهتر است بدانید که محدودیتی در مورد ثمن نداریم. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->