• وضعیتی قراردادی که ثمن آن بسیار ناچیز است
  • سلام وقت بخیر. پدر ما به دلیل علاقه بسیاری که به یکی از افراد در خانواده دارد یک دستگاه آپارتمان را به بهایی بسیار اندک به او فروخته است. می‌خواستم بدونم آیا این بیعی که پدر انجام داده‌اند از لحاظ قانونی صحیح است یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی و نظر دکترین علم حقوق در این زمینه بیعی که ثمن آن صوری و یا بسیار ناچیز می‌باشد، بیع نیست و حسب مورد، باطل و یا هبه یا صلح قلمداد می‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاص فرمایید. 02166128096

-->