• تفاوت عقد بیع و عقد معاوضه
  • با سلام. آیا مفاد عقد بیع و عقد معاوضه با یکدیگر تفاوت دارد یا با توجه به این که در هر دو عقد دو جنس با هم عوض و مبادله می‌شوند یکی هستند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی دو عقد بیع و معاوضه با یکدیگر تفاوت دارند. به این دلیل که اوّلاً قانون گذار عقد بیع را در ماده 338 قانون مدنی پیش بینی و تعریف کرده است و عقد معاوضه در ماده 464 همان قانون تعریف و پیش بینی شده است. ثانیاً هر گاه قصد طرفین بر آن باشد که یکی از دو عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قرارداد مذکور، بیع بوده و چنان چه خواسته باشند، دو چیز را بی هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد عقد معاوضه خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->