• رسیدگی به جرایم ارتکابی در هواپیما های خارجی در خاک ایران
  • سلام وقت بخیر. آیا دولت ایران برای رسیدگی به جرم ارتکابی در داخل یک هواپیمای خارجی که در روی آسمان ایران اتفاق افتاده صالح است یا باید به آن جرم در کشور صاحب پرچم هواپیما رسیدگی شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری در مورد هواپیماهای غیر جنگی در صورت وجود یکی از 3 شرط زیر دولت ایران صالح به رسیدگی خواهد بود:

1- جرم مخل نظم و انتظامات عمومی ایران باشد.

2- متهم با مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در صورت وجود یکی از این 3 شرط دولت ایران برای رسیدگی به جرم ارتکابی صالح خواهد بود، در غیر این صورت دولت صاحب پرچم صالح بر رسیدگی است . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->