• طرح دعوای مالکیت بعد از عدم گرفتن رای در دعوای تصرف عدوانی
  • سلام. آیا عدم گرفتن رای در دعوای تصرف عدوانی مانع طرح دعوای مالکیت است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی و رویه‌ی قضایی دو دعوای تصرف عدوانی و اثبات مالکیت دو دعوای جدا و علی حده هستند و هیچ یک اعتبار امر مختومه نسبت به دیگری نیست، بنابراین شکست در دعوای تصرف، مانع از طرح دعوای مالکیت نمی‌باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->