• تفاوت ممانعت از حق و مزاحمت
  • سلام . می‌خواستم تفاوت های دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را در صورت امکان بیان بفرمایید. سپاس
1400/07/01

سلام و احترام

دعوای ممانعت از حق که در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است نسبت به تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری می‌خواهد می‌باشد. اما دعوای مزاحمت که در ماده 160 همان قانون آمده است ناظر به دعوایی است که به موجب تصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف او خارج کرده باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->