• احداث بنا در زمین غصب شده
  • سلام و عرض خسته نباشید. شخصی زمین را که در شهرستان واقع شده است بی آن که من متوجه شده باشم و به او اجازه داده باشم صاحب شده و در آن اقدام به ساخت یک باب خانه و کاشت چندین اصله درخت کرده است. اگر من علیه او دعوای تصرف عدوانی مطرح کنم و در این خصوص حکم به نفع من صادر شود، آیا می‌توانم درختان و بنای احداث شده را تخریب کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی متصرف عدوانی ( محکوم علیه ) از زمان اجرای حکم رفع تصرف اگر تا 1 ماه ادعای مالکیت نسبت به مورد رفع تصرف شده داشته باشد تا زمان تعیین تکلیف در این خصوص نمی‌توانید بنا یا درختان را قلع و قمع کنید، اما اگر در این مدت 1 ماهه هیچ گونه ادعایی نداشته باشد شما می‌توانید قلع و قمع درختان و بنا را انجام دهید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->