• عدم تخلیه ملک از طرف مستاجر
  • سلام . قرارداد اجاره‌ای که با شخص منعقد کرده ام 10 روز است که به پایان رسیده و من از حدود 20 روز قبل از خاتمه قرارداد به مستاجر گفتم که خودم می‌خواهم در ملک ساکن شوم و آن را تخلیه کند در حال حاضر مستاجر ملک را تخلیه نمی‌کند. لطفاً راهنمایی بفرمایید که از لحاظ حقوقی چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

شما ابتداً می‌توانید برای مستاجر اظهارنامه‌ای مبنی بر این که ملک را تخلیه کند ارسال کنید و بعداً می‌توانید دعوای تخلیه ملک را در شورای حل اختلافی که در محل وقوع ملک است به طرفیت مستاجر اقامه کنید و درخواست تعیین و پرداخت اجرت المثل ایّام تصرف را داشته باشید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این مورد با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->