• اجرای حکم مبنی بر تصرف عدوانی
  • درود. شخصی به طرفیت من دادخواست تصرف عدوانی مطرح کرده بود و پس از چند جلسه در دادگاه حاضر شدن دادگاه رای به ضرر من داد و من محکوم شدم، فردای روزی که دادگاه حکم را صادر کرد شخص با چند مامور برای اجرای حکم به من مراجعه کردند در حالی که هنوز حکم قطعی نشده و من فرصت داشتم که از آن تجدید نظر خواهی کنم. می‌خواستم بدونم آیا کاری که انجام داده اند قانونی است ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبتنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل از قطعیت فوراً اجرا می‌شود و بهتر است در این مورد بدانید حتی تجدید نظر خواهی نیز باعث توقف اجرای حکم نمی‌شود. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->